Om

Karlstads filmstudio MOWIE


Styrelse verksamhetsåret 2019/2020


Ordförande Ulf Nordström

Kassör Piaree Brolinson

Ledamöter Peder Kaldal, Thorbjörn Pettersson, Karl Sandström, Jan-Olof Hesselstedt, Anja Feldt, Catharina Eriksson, Björn Blix och Joanna Kozlowska


Om Mowie – En tillbakablick


Karlstads Filmstudio MOWIE startade hösten 1969. De första åren visade MOWIE film på biografen Royal på Drottninggatan. Som mest hade föreningen 925 medlemmar (!) 1973. Det var då landets näst största filmstudio. (Det här var förstås på den gamla goda tiden när det bara fanns två tv-kanaler och ingen hade hört talas om video.)


MOWIE startade som en studentfilmstudio och dominerades av unga medlemmar under de första åren. Redan från början var dock föreningen öppen för alla intresserade och med åren har Mowie fått medlemmar i alla åldrar.


Filmstudiorörelsen i Karlstad startade faktiskt redan 1953, när Karlstad Filmstudio bildades. Som mest var den uppe i 530 medlemmar våren 1961. När MOWIE startade tappade filmstudion medlemmar och en bit in på 70-talet lades den ned.


Sedan 1970-talet visar MOWIE film på Arenan, den kommunala biografen i Bibliotekshuset. Under 2000-talet har vi pendlat mellan 247 medlemmar som mest (våren 2017) och 113 som minst (våren 2000).MOWIE stöds av Karlstads kommun/Kultur- och fritidsnämnden och är medlem av Sveriges Förenade Filmstudios.


Kontaktperson:

Ulf Nordström, 070-572 09 99

 

E-post: info@mowie.se